SPEŁNIENIE  WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FIRMĘ SKLEP HURTOWNIA „MOTOR-KOMIS” S.C WANDA CIOCH, LESZEK CIOCH Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBIEŃ 26, NIP 813-02-01-155

KONTRAHENCI;

                                                        .

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Sklep Hurtownia „ Motor-Komis’ S.C w celach związanych;

  • Ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO
  • W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ( cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art. 6.ust 1 lit c) RODO
  • W zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6.ust.1lit.f)RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe są przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 1 lat od zakończenia trwania umowy.

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.

Dane związane z prowadzeniem firmy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Sklep Hurtownia„ Motor-Komis” S.C w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art. 6 ust.1 lit f) RODO w książkach teleadresowych i innych t.p.

Zakres przetwarzania danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora luz z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej a ich nie podanie utrudniałoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy danych osobowych sa określeni w wewnętrznych procedurach oraz sa nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.