Cena za karnet:
normalny    30 pkt – 36 zł
      ulgowy   30 pkt – 33 zł

              ** ULGOWY DLA DZIECI DO LAT 12 ORAZ DLA EMERYTÓW

                 Bilety ulgowe po okazaniu ważnej legitymacji.

         W przypadku grupy powyżej 20 osób  – cena  do negocjacji.

        Do każdego karnetu doliczana jest kaucja w wysokości 15 zł

              Karnet obowiązuje na wszystkie wyciągi narciarskie.

 POBIERANIE   PUNKTÓW   ZA  1  ZJAZD

wyciąg  duży  pobiera  –  3 pkt

wyciąg  średni  pobiera – 2 pkt

wyciąg  mały  pobiera  –  1 pkt

KARNETY CZASOWE

Aktywowane są w momencie pierwszego przybliżenia do czytnika bramki. Jedyna osoba uprawniona do korzystania z karnetu czasowego w okresie jego obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji. Nie ma możliwości zmiany, przedłużenia, albo usunięcia okresu ważności karnetu po dokonaniu jego aktywacji.

Rodzaj karnetu;

3 godzinny;   Karnet normalny 60,00 zł,        karnet ulgowy  55,00 zł
5 godzinny:   Karnet normalny 70,00 zł         karnet ulgowy 65,00 zł
7 godzinny: Karnet Normalny 80,00 zł          Karnet ulgowy 75,00 zł

Odstęp czasowy pomiędzy jednym a drugim zjazdem musi wynieść co najmniej 5 minut na wyciągu dużym, 3 minuty na wyciągu średnim i 1,5 minuty na wyciągu małym.

Należność za niewykorzystane karnety czasowe zwracana jest tylko w przypadku postoju wyciągu powyżej 1 godziny z przyczyn technicznych. Zwrot następuje proporcjonalnie do niewykorzystanego limitu czasu.

Seniorzy (od lat 60 )

karnety czasowe 50 zł

Obowiązują od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00-13:00